Munzur Özgür ve Temiz Akacak

Siz dostlarımızdan beklentimiz Kutsal ve Doğa Harikası Munzur Nehrimizi yaşatmak için yapımına başladığımız ARITMA TESİSİ için aşağıda yasal izinleri alınmış Ovacık Belediyesi yardım hesaplarına imkanlarınız ölçüsünde maddi katkı sunmanız . İmkanı olmayan dostlarımızın dayanışmayı büyütmek için bu gönderiyi paylaşarak daha fazla insana ulaşmamıza vesile olması ayrıca değerlidir. Katkı ve dayanışmanız için teşekkürler.

OVACIK BELEDİYESİ HESAP NUMARALARI
TR51 0001 0004 3107 6357 9050 26 TL
TR94 0001 0004 3107 6357 9050 28 EUR
TR24 0001 0004 3107 6357 9050 27 USD
İletişim 0428 511 2500

Devamı

Ovacık Kadın Kooperatifi

86 kadın üyeli 2019’da kurulan S.S. Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ikinci yılına girmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Ovacık Kadın Kooperatifinin faaliyetlerini derledik. Yeni Dersim 12 Ocak 2021 Salı 12:12 S.S. Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 2019 yılında kuruldu. Ovacık Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen koopretif hareketi, ilçenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamak için faaliyetlerinin sürdürüyor. 86 kadın üyesi bulunan kooperatif üretime katkı sağlamaya, artı değer oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ikinci yılına doğru ilerleyen Ovacık Kadın Kooperafinin faaliyetlerini derledik. BİR ÜRETİM HAMLESİNİN HİKAYESİ S.S. Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, faaliyetlerine ilçedeki 60 bakliyat üreticisine mazot ve tohum desteği vererek başladı. Hemen ardından paketleme ve kayıt izin belgeleri alındı. Hasat sürecinin tamamlanmasıyla ülkenin dört bir yanına üretim sürecinden elde edilen mahsuller yollanmaya başladı. KADINLARIN DİKKAT ÇEKEN KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİ S.S. Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ülke çapında tanınmaya başladı. Türkiye Kooperatifçilik Fuarına katılım sağlandı. Kooperatif, ÇAĞSİAD’ın İstanbul’daki fuarında da yerini aldı. Tanıtım faaliyetleri ile birlikte e-ticaret yatırımı ile birlikte internet üzerinden sipariş ve dağıtım ağı oluşturuldu. BİR KOOPERATİFTEN ÇOK ÖTESİ… Ovacık Kadın Kooperatifi, Munzur kenarında kültür sanat faaliyetleri de gerçekleştirdi. Kadınlardan oluşan sanat atölyeleri kuruldu. 2020 yılına gelindiğinde ise bu sefer 60 değil, 100 üreticiye tohum ve mazot desteği sağlandı. Tesislerin alt yapısı da bu dönemde oluşturuldu. İSTİHDAM OLANAKLARI OLUŞTURULDU Bakliyat eleme tesislerinde 30 kadın istihdam edildi. Tunceli İl Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan “Dağ Sarımsağı Dar Gelirlinin İstihdam Kapısı Oluyor” isimli proje kapsamında 13 kadının daha istihdama katılması sağlandı. TARIMSAL ÜRETİMDEN TEKSTİL ÜRETİMİNE Ovacık Belediyesi ve ÇAĞSİAD’ın destekleriyle 13 makinalı tekstil atölyesi kuruldu. Yerel motiflerin, yerel desenlerin, geleneksel kıyafetlerin üretileceği bir girişim başlatıldı. Tüm bunların yanı sıra fasülye ve bal üreticilerinin ürünlerini pazarlama sürecine katkı sunuldu. 50 kadına kısmı istihdam, 160 üreticiye destek veren 86 kadının oluşturduğu Ovacık Kadın Kooperatifi faaliyetlerine devam ediyor.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> https://www.yenidersim.com/ekoloji/86-kadin-ovacik-i-degistirdi-h619.html

Devamı

Basında Belediyemiz

Pandemi koşullarından kaynaklı halk belediyeye gidemeyince Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, tek tek evlere giderek belediyenin faaliyetleri ve bütçesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret ettiği evlere mektup veren Sarıgül, zarfın içerisinde belediyenin gelir gider tablosunun dökümünü de paylaştı.

Pandemi koşullarından kaynaklı halk belediyeye gidemeyince Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, halka gitti. Sarıgül, tek tek evlere giderek belediyenin faaliyetleri ve bütçesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret ettiği evlere mektup veren Sarıgül, zarfın içerisinde belediyenin gelir gider tablosunun dökümünü de paylaştı. 1200 HANEYE ISLAK İMZALI MEKTUP Başkan Sarıgül, Ovacık’taki 1200 hane için hazırlanan mektupları tek tek imzaladı. Bütün mektuplar 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak tarihlerinde hanelere Başkan Sarıgül tarafından dağıtıldı. Mektupda Zazaca’ya da yer verildi. Mektubun bir kısmı Zazaca olarak yazıldı.

HEPİMİZ İÇİN ZOR BİR YIL OLDU Mektupta, “İnsanlık için zor bir yılı geride bıraktık. Bu zorlu Covid-19 sürecini hep birlikte kurallara uyarak tez zamanda atlatacağımıza, 2021 yılının barış, kardeşlik ve adaletin olduğu güzel günler getireceğine, yeniden birbirimize ile can cana kucaklaşacağımız, umudumuzun hiç tükenmeyeceği dileği ile yeni yılınızı kutlar, selam ederim” ifadeleri yer aldı. GELİR GİDER TABLOSU PAYLAŞILDI

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> https://www.yenidersim.com/kent-gundemi/halk-gelemeyince-baskan-gitti-ovacik-ta-her-eve-bu-mektubu-yolladilar-h617.html

Devamı

DUYURU

İLAN

OVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT 5 ADET MUHTELİF MARKA TAŞIT SATILACAKTIR

1 – İhalenin Konusu

Ovacık Belediye Başkanlığına ait toplam 5 adet taşıt mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46 ve 47. maddeleri gereği açık ihale usulü ile satılacaktır.

2 – Taşıtlara Ait Bilgiler

Ovacık Belediye Başkanlığı tarafından Satılacak Taşıt Listesi

Sıra No Plaka No Cinsi Markası Modeli Durumu Muhammen Bedel Teminat
1 62 AAD 043 Kamyonet FİAT(DOBLO) 2007 Kullanılabilir Durumda 70.000 TL    2.100,00 TL
2 62 AP 563 Kamyon(Damperli)    DODGE 1999 Kullanılabilir Durumda 125.000,00 TL    3.750,00 TL
3 62 AAD 449 Kamyonet LAND ROVER 2003 Kullanılabilir Durumda 170.000,00 TL    5.100,00 TL
4 62 AC 252 OTOBÜS İVECO-OTOYOL 1999 Kullanılabilir Durumda 50.000,00 TL    1.500,00 TL
5 62-9-03 2021 Çok Maksatlı Yol Süpürme Aracı BOSCHUNG 2007 Kullanılabilir Durumda 400.000,00 TL   12.000,00 TL
  TOPLAM 815.000,00TL  24.450,00 TL
       

3 – İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri

a)İhalenin Yapılacağı Adres: Ovacık Belediye Başkanlığı Pulur Mah. Belediye Cad. No:3-5D                         Ovacık/TUNCELİ
b)Son Teklif Verme Tarihi/Saati : 29/03/2022 Salı günü saat 10:30
c)Telefon Numarası : 0428 511 21 72
d)Faks Numarası     : 0428 511 21 71
e)Elektronik Posta Adresi :  
f)İlgili Kişinin Adı/Soyadı/Ünvanı :  Müslüm GEDİK / Yazı İşl.Müd.

4 – İhaleye Katılabilme Şartları

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

4.2. Tebligat için 2019 yılı içinde alınmış adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

4.3. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri,

4.4. Taşıt Görme Belgesini(İstekliler mesai saatleri içinde ihale gününden önce araçları yerinde görerek belgeyi almaları gerekmektedir)

 

4.5. Satış ihalesi yapılacak taşıta ait plaka numarasının da belirtildiği geçici teminat miktarının T.C.Ziraat Bankası Ovacık Şubesindeki 7635790-5010 nolu Belediye Geçici Teminat Hesabına yatırıldığına dair belge,

4.6. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Taşıt Satış Şartnamesi ile birlikte istenen tüm evraklar dosya halinde ihale saatinde komisyona sunulacaktır.

5 – Şartnamenin Temin Yeri

Araç satışına ait İdarece onaylı şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

  1. a) Ovacık Belediyesi Yazı İşler İşleri Müdürlüğü Ovacık/TUNCELİ

6 – Diğer

6.1. Taşıtların tamamı veya bir kısmı için teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda, teklifte bulunulan taşıtların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. OVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İhale Komisyon Başkanlığı, taşıtların satışını yapıp yapmamakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6.3. ihale sonucunda taşıt alan istekli, taşıtı almaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu geçici teminatı Belediye Başkanlığı adına irad kaydedilecektir.

Devamı

İlan: Belediyemiz Fen, İnşaat ve Proje hizmetlerinde çalıştırılmak üzere

İLAN

Ovacık (Tunceli) Belediye Başkanlığı

Belediyemiz Fen, İnşaat ve Proje hizmetlerinde çalıştırılmak üzere kısmi zaman sözleşmeli

1  İnşaat Mühendisi

1  Mimar çalıştırılacaktır.

Çalışma saatleri aylık 80 (Seksen) saattir.

Çalışma süresi, Mart-Aralık 2020 tarihleri arasını kapsamaktadır.

Aylık net ücret, 2.090,75 TL olup Temmuz ayı maaş artış oranı ücrete eklenecektir.

Çalışmak isteyenlerin Belediyemize Şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 06 Mart 2020 Cuma saat 17:00 dır.

Devamı

OVACIK KADIN GİRİŞİMİ

DÖRT DAĞ İÇİNDE EKOLOJİK YAŞAM

 

TUNCELİ OVACIK BELEDİYESİ VE S.S. OVACIK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ TARAFINDAN DESTEKLENEN DOĞAL TARIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÜRETİLMİŞTİR. ÜRETİCİ İŞLETME S.S. OVACIK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE  İŞLETME KOOPERATİFİ ÜRETİM YERİ PULUR MAH. BELEDİYE CADDESİ NO 3 – 5 OVACIK TUNCELİ KURU VE SERİN BİR ORTAMDA MUHAFAZA EDİNİZ MENŞEİ : TÜRKİYE TEL : 0428 511 25 00

 

 

 

ÜRÜNLER SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Devamı

İnstagram Halk Ödülünü Paylaşan Fotoğraflar

İnstagram Halk Ödülünü Paylaşan Fotoğraflar

Devamı

2. Geleneksel Ovacık Fotosafari Yarışma Sonuçları Açıklandı

06.06.2019-09.06.2019 tarihleri arasında ilçemizde gerçekleştirilen 2. Geleneksel Ovacık Fotosafari etkinliği kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının 09.06.2019 tarihinde yapılan jüri değerlendirmesi ile oluşan yarışma sonuçları aşağıdaki gibidir.

Kazananlar;

 

 

Mansiyon

 

 

Sergi

 

Devamı